Noutati legislative

Noutăţi legislative şi arhive

 

01.Hotărârea nr. 335 din 17 decembrie 2010 privind folosirea certificatului energetic la întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare pentru imobile şi contracte de închiriere

02.Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 714, din 26 octombrie 2010.

Potrivit legii sus citate notarii publici sunt investiţi cu procedura divorţului dintre soţi când divorţul are loc pe cale amiabilă cu consimţământul ambilor parteneri. Termenul de soluționare a cererii de divorț este de 30 de zile, certificatul de divorț urmând a se elibera la împlinirea termenului.

Avantajele divorțului la notar:

  • costuri foarte reduse;
  • procedură rapidă;
  • confidențialitatea părților în privința divorțului;
  • procedura se desfășoară fără participarea publicului;
  • cererea de divorț nu se afișează așa cum se afișează dosarul la ușa instanței de judecată;
  • procedura poate fi făcută numai în prezența celor doi soți, nefiind obligatorie prezența avocatului, de unde și costurile reduse;

 

03.Apostile şi supralegalizări: pentru actele notariale se efectuează la sediul camerei notarilor publici Bucureşti (pentru apostilări în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot, Nr. 42 A, Sector 1 şi pentru supralegalizări în Bucureşti, Str. Icoanei, Nr. 21, Sector 2.

04.Programul prima casă. Autentificări acte de vânzare-cumpărare.

Extras din Legea nr. 202/2010:

Potrivit MJ, adoptarea legii reprezintă un prim pas în direcţia implementării noilor coduri fundamentale ale României. Legea privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor impune instituirea unor norme procedurale cu efecte imediate pentru a facilita eficientizarea procedurilor judiciare şi soluţionarea cu celeritate a proceselor şi reglementează măsuri legislative punctuale, care vizează, în principal, simplificarea şi sporirea celerităţii soluţionării cauzelor, cu impact direct şi asupra executării hotărârilor.
O noutate se referă la obligaţia judecătorului că, pe tot cursul procesului  să încerce împăcarea parţilor, dându-le îndrumările necesare. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a parţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate, iar în litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul putând invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri.
Judecătorul va putea recomanda parţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi”.

Arhive

Biroul Notarilor Publici Asociaţi Rodica Coliban şi Bianca Harangus  păstrează arhiva proprie de la înfiinţare şi până în prezent, potrivit termenelor de pastrare prevazute de lege.
Pentru actele notariale emise în perioada Notariatului de Stat arhiva se regăseşte la sediul Camerei Notarilor Pubici Bucureşti din Str. G-ral Berthelot, Nr. 42A, Sector 1.