Servicii persoane juridice

SERVICIILE PE CARE LE OFERIM PERSOANELOR JURIDICE

Biroul nostru oferă următoarele servicii pentru persoanele juridice:

 • Consultaţii juridice în domeniul comercial, în vederea perfectării actelor notariale şi a rezolvării problemelor dvs. de ordin juridic
 • Autentificări de acte

Procuri speciale:

 • pentru constituirea, modificarea societăţilor comerciale sau agricole
 • pentru constituirea asociaţiilor non profit şi a fundaţiilor.
 • pentru reprezentarea în cadrul societatiilor comerciale, asociaţilor sau fundaţiilor
 • pentru cesiuni de părţi sociale, acţiuni în cadrul societăţilor comerciale
 • pentru dizolvarea sau lichidarea societăţilor comerciale
 • pentru operaţiuni bancare, deschidere conturi, operaţiuni în cont
 • pentru ridicare de bani de la diverse instituţii
 • orice alte procuri prevăzute de lege
 • Acte constitutive, hotărâri AGA, acte adiţionale ale societăţilor comerciale;
 • Redactarea şi autentificarea procurilor, convenţiilor, a declaraţiilor din partea asociaţilor şi administratorilor, etc.
 • Rectificări, adăugiri, modificări şi adaptări impuse de legalitatea şi veridicitatea unui act de notariat
 • Certificări ale proceselor verbale încheiate de societăţile comerciale
 • Legalizarea de semnătură sau sigiliu
 • Autentificarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de vânzare cumpărare, de donaţie, de schimb, de ipotecă, de împrumut, de întreţinere, de uzufruct, de habitaţie viageră, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă şi orice alte contracte reglementate de lege.
 • Autentificarea de tranzactii intre societati: absorbtie, fuziuni, divizari etc.
 • Darea de dată certă unui document prezentat şi încheiat de părţi
 • Servicii de traducere
 • Servicii de cadastru
 • Orice alte operatiuni prevazute de lege