Mediere

Legea nr.192/16 mai 2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din România, defineşte medierea astfel : Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, având liberul consimţământ al părţilor.

Medierea este un concept nou pentru publicul românesc fiind preluat ca un model viabil de soluţionare a conflictelor, din legislaţia altor state cu experienţă incontestabilă în domeniu. Medierea reprezintă starea de normalitate în timp ce recurgerea la instanţa de judecată trebuie privită ca pe o operaţiune extremă şi nu ca o primă soluţie.
Medierea se poate transforma într-o oportunitate pentru părţile aflate în conflict, o oportunitate prin care toate părţile implicate au doar de câştigat.
Pe scurt medierea este o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor. Se poate aplica la aproapre orice tip de conflict, cu excepţiile prevăzute de lege. Domeniile de aplicare fiind conflicte civile, conflicate de familie, conflicte comerciale, conflicte privind pretenţiile sau latura civilă dintr-un proces penal, etc.
Medierea este întotdeauna voluntară şi trebuie să fie unanim acceptată de părţile mediate.

Rodica Coliban – mediator autorizat din data de 01.02.2011

mediere

Ce se poate obţine prin mediere ?

O rezolvare mai rapidă a conflictelor cu costuri reduse

Câştig de timp şi de profit, ca urmare a  scurtării soluţionării litigiilor

Părţile ajung la o înţelgere, prin propria lor voinţă

Restituirea taxei de timbru în situaţia existenţei unui proces

Procedura voluntară

Confidenţialitate

Diminuarea efectelor negative

Vă oferim servicii de specialitate complete