Servicii persoane fizice

Societatea Profesională Notarială Biroul Notarilor Publici Asociați Rodica Coliban și Bianca Hărănguș oferă următoarele servicii :

Succesiune
pentru cetățeni români sau succesiuni cu elemente de extraneitate

Vânzare / Cumpărare.
Bunuri mobile: autoturisme, obiecte de artă, alte bunuri mobile. Bunuri imobile: terenuri, intravilane/extravilane, păduri, terenuri aflate sub ape, construcții, apartamente, etc.

Donații
Bunuri mobile: bani, autoturisme, obiecte de arta și alte. Imobile terenuri intra/extravilane, păduri, terenuri aflate sub ape, construcții, apartamente, etc.

Testamente

Procedură Divorț

Carte funciară

Alte acte de transmitere a unui drept de proprietate. Contracte de întreținere, constituire de drepturi.

Legalizări de acte, legalizări semnatură, legalizări sigilii.

 • privind înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare
 • pentru constituirea de ipoteci de bunuri imobile sau pentru gajarea de bunuri mobile
 • pentru ridicarea de drepturi băneşti şi ridicarea drepturilor de pensii
 • procuri pentru tranzactionarea titlurilor de valoare si actiunilor de la Fondul Proprietatea
 • judiciare pentru dosare la instante judecătoreşti, parchete, secţii de poliţie, birouri de mediere
 • pentru constituirea, modificarea societăţilor comerciale sau agricole
 • pentru constituirea asociaţiilor non profit şi a fundaţiilor
 • pentru reprezentarea în cadrul societatiilor comerciale, asociaţilor sau fundaţiilor
 • hotărâri ale adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor după caz, procese verbale încheiate de către asociați sau acționari
 • pentru cesiuni de părţi sociale, acţiuni în cadrul societăţilor comerciale
 • pentru dizolvarea sau lichidarea societăţilor comerciale
 • pentru arendarea de terenuri
 • pentru administrarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru conservarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru ridicarea corespondentei
 • orice alte procuri prevăzute de lege
 • declarații pentru divorț privind stabilirea de comun acord a soților a ultimului domiciliu comun
 • declaraţii date de persoane fizice sau juridice pentru diverite situaţii de fapt, cerute de autorităţi
 • declaraţii privind statutul civil al persoanei (adopţie, căsătorie, cetăţenie, recunoaşterea paternităţii, de schimbare a numelui)
 • declaratii pentru magistrati sau politicieni ca nu au facut parte din structurile de securitate in vremea regimului comunist si politie politica
 • declaraţii de acceptare a succesiunii, de renunţare la succesiune
 • declaraţii de notorietate precum şi declaraţii privind valorificare unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială (ajutor de şomaj, ajutor social, obţinerea alocaţiei de stat pentru copii, acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora, valorificarea drepturilor persoanelor handicapate)
 • Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
 • Faptul că o persoană se află în viaţă
 • Faptul că o persoană se află într-un anumit loc
 • Faptul că o persoană din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
 • Faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
+ PROCURI SPECIALE
 • privind înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare
 • pentru constituirea de ipoteci de bunuri imobile sau pentru gajarea de bunuri mobile
 • pentru ridicarea de drepturi băneşti şi ridicarea drepturilor de pensii
 • procuri pentru tranzactionarea titlurilor de valoare si actiunilor de la Fondul Proprietatea
 • judiciare pentru dosare la instante judecătoreşti, parchete, secţii de poliţie, birouri de mediere
 • pentru constituirea, modificarea societăţilor comerciale sau agricole
 • pentru constituirea asociaţiilor non profit şi a fundaţiilor
 • pentru reprezentarea în cadrul societatiilor comerciale, asociaţilor sau fundaţiilor
 • hotărâri ale adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor după caz, procese verbale încheiate de către asociați sau acționari
 • pentru cesiuni de părţi sociale, acţiuni în cadrul societăţilor comerciale
 • pentru dizolvarea sau lichidarea societăţilor comerciale
 • pentru arendarea de terenuri
+ PROCURI GENERALE
 • pentru administrarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru conservarea de bunuri mobile şi imobile
 • pentru ridicarea corespondentei
 • orice alte procuri prevăzute de lege
+ DECLARAŢII
 • declarații pentru divorț privind stabilirea de comun acord a soților a ultimului domiciliu comun
 • declaraţii date de persoane fizice sau juridice pentru diverite situaţii de fapt, cerute de autorităţi
 • declaraţii privind statutul civil al persoanei (adopţie, căsătorie, cetăţenie, recunoaşterea paternităţii, de schimbare a numelui)
 • declaratii pentru magistrati sau politicieni ca nu au facut parte din structurile de securitate in vremea regimului comunist si politie politica
 • declaraţii de acceptare a succesiunii, de renunţare la succesiune
 • declaraţii de notorietate precum şi declaraţii privind valorificare unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială (ajutor de şomaj, ajutor social, obţinerea alocaţiei de stat pentru copii, acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora, valorificarea drepturilor persoanelor handicapate)
+ CERTIFICAREA UNEI FAPTE
 • Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
 • Faptul că o persoană se află în viaţă
 • Faptul că o persoană se află într-un anumit loc
 • Faptul că o persoană din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
 • Faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
 • Consultaţii juridice orale sau scrise.
 • Redactare de acte juridice la solicitarea parţilor
 • Autentificarea de acte în domeniul mobiliar şi imobiliar redactate personal de Notarul Public sau de către Avocat. Promisiuni sau antecontractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de vânzare cumpărare, de schimb, de ipotecă, de donaţie, de împrumut, de întreţinere, de uzufruct, de habitaţie viageră, de comodat, cesiuni, contracte de închiriere, de mandat, de arendă şi orice alte contracte reglementate de lege.
 • Autentificarea Procurilor

Informații utile

Vă oferim servicii de specialitate complete