Servicii persoane juridice

Societatea Profesională Notarială Biroul Notarilor Publici Asociați Rodica Coliban și Bianca Hărănguș oferă următoarele servicii :
 • Consultaţii juridice în domeniul comercial, în vederea perfectării actelor notariale şi a rezolvării problemelor dvs. de ordin juridic
 • Autentificări de acte
 • Acte constitutive, hotărâri AGA, acte adiţionale ale societăţilor comerciale
 • Redactarea şi autentificarea procurilor, convenţiilor, a declaraţiilor din partea asociaţilor şi administratorilor, etc.
 • Rectificări, adăugiri, modificări şi adaptări impuse de legalitatea şi veridicitatea unui act de notariat
 • Certificări ale proceselor verbale încheiate de societăţile comerciale
 • Legalizarea de semnătură sau sigiliu
 • Autentificarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de vânzare cumpărare, de donaţie, de schimb, de ipotecă, de împrumut, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă şi orice alte contracte reglementate de lege
 • Autentificarea de tranzactii intre societati: absorbtie, fuziuni, divizari etc.
 • Darea de dată certă unui document prezentat şi încheiat de părţi
 • Servicii de traducere
 • Servicii de cadastru
 • Orice alte operatiuni prevazute de lege
Lady_law_notariat

Procuri Speciale :

Pentru constituirea, modificarea societăţilor comerciale sau agricole

Pentru constituirea asociaţiilor non profit şi a fundaţiilor

Pentru reprezentarea în cadrul societatiilor comerciale, asociaţilor sau fundaţiilor

Pentru cesiuni de părţi sociale, acţiuni în cadrul societăţilor comerciale

Pentru dizolvarea sau lichidarea societăţilor comerciale

Pentru operaţiuni bancare, deschidere conturi, operaţiuni în cont

Pentru ridicare de bani de la diverse instituţii

Orice alte procuri prevăzute de lege

Vă oferim servicii de specialitate complete